פרטים אישיים

הצהרת בריאות

אישור צילום לילדים עד גיל 18

הסכמה לצילום ושימוש בתמונות ,סרטונים לצורכי פרסום , הורה שאינו מוכן שבנו/ביתו תופיע בפרסומים/תמונות/סרטונים באתר/אמצעי פרסום, מתבקש לציין זאת בטופס הנ"ל.