מיומנות הקפיצה

80.00

גיל המתאמנים:

יסודי ג-ו

מאפייני המתאמנים:
גילאי יסודי ג-ו

מטרות ביצועיות (אופרטיביות):
שיפור קפיצה לגובה מהמקום בשתי רגליים
לימוד מיומנות קפיצה לגובה מהמקום ונחיתה נכונה
כאשר שתי הרגליים מתנתקות מהקרקע ונוחתות יחד.

קטגוריה:
שיתוף