מערך אימון מהירות

80.00

גיל המתאמנים:
מותאם לגילאי חטיבה ומעלה/ספורטאים

מאפייני המתאמנים:
גילאי חטיבה ומעלה/ענפים תחרותיים/ספורטאים

מטרות ביצועיות (אופרטיביות):
שיפור המהירות ויכולת בתחום האנאירובי, משמעות – אימון בדופק גבוה יותר
בלי שריכוז חומצת חלב יפריעו למהלך פעילותו או הפסקתו של הספורטאי.

קטגוריה:
שיתוף