תיאום עין יד, מסירה ותפיסה וראייה מרחבית

80.00

גיל המתאמנים:

יסודי ג-ו

מאפייני המתאמנים:
גילאי יסודי ג-ו

מטרות ביצועיות (אופרטיביות):
שיפור תיאום עין יד, מסירה ותפיסה וראייה מרחבית
פיתוח וקידום מסירה ותפיסה כנגד אביזרים מגוונים

קטגוריה:
שיתוף